^Back To Top

Licznik odwiedzin

1676382
Dzisiejsza liczba gości:
W tym miesiącu:
4041
41176

Server Time: 2017-12-16 21:41:29

Kontakt

ul. Ogrodowa 10

32-800 Brzesko

tel: 146849441

email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Formularz logowania

Podstawowe informacje dla rodziców

Podstawowe informacje dla rodziców

Praca z dziećmi prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego (rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r).

Nauczyciele korzystają również z programu „Od przedszkolaka do pierwszaka" I. Brody , aby poszerzyć treści zawarte w podstawie programowej.

W placówce realizowany jest również „Program wychowawczy” opracowany przez nauczycieli przedszkola.

Program wychowawczy zawiera treści dotyczące:

- Kształtowania umiejętności społecznych,

- Bezpiecznych zachowań, zdrowego i aktywnego stylu życia;

- Przestrzeganie umów w przedszkolu i poza nim,

- System motywacji w grupie;

- Kodeks przedszkolaka;

Program nauki języka angielskiego

Opracowany został przez nauczyciela prowadzącego naukę i zawiera obszary tematyczne i leksykalne. Nauka prowadzona jest na dwóch poziomach.

Przedszkole posiada koncepcję pracy, a jej główne cele to:

- Zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieci na miarę ich możliwości i potrzeb;

- Zapewnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnej drogi rozwoju dziecka;

- Diagnozowanie i rozwijanie umiejętności dzieci;

- Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci;

- Kształtowanie u dzieci pozytywnych cech charakteru;

- Stwarzanie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa w środowisku przedszkolnym;

- Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia;

- Włączanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji;

- Promowanie działalności przedszkola w środowisku rodzinnym i lokalnym

Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola:

- Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

- Dodatkowe zajęcia edukacyjne

- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Do realizacji podstawowych zadań dydaktyczno-wychowawczych służą następujące formy  pracy

- Zajęcia obowiązkowe planowane i prowadzone z całą grupą;

- Zabawy, spacery, wycieczki;

- Zajęcia prowadzone w zespołach i indywidualnie;

- Uroczystości przedszkolne.

Realizacja podstawy programowej

Od godziny 700do godziny 1200        godziny bezpłatne

Godziny płatne przez rodziców

Od godziny 630  -  700    - 1,00 zł

Od godziny 700  -  1200    - godziny bezpłatne-realizacja podstawy programowej

Od godziny 1200  -  1300    - 1,00 zł

Od godziny 1300  -  1400    - 1,00 zł  

Od godziny 1400  -  1500    - 1,00 zł  

Od godziny 1500  -  1600    - 1,00 zł 

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 czerwca 2013 r.( Dz U z 2013 r. poz. 827)

Rodzice ponoszą odpłatność za zadeklarowane godziny.

 

WAŻNE

Brak elektronicznego lub pisemnego zarejestrowania przez rodzica /prawnego opiekuna/ wejścia, wyjścia dziecka skutkuje naliczeniem odpłatności za dany dzień wg. maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola

Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola najpóźniej do godziny 845

 

 Informacje dla rodziców dotyczące odpłatności

 

- Odpłatność za przedszkole pobierana jest z dołu i należy regulować ją o 15 tego każdego miesiąca za poprzedni miesiąc na rachunek bankowy przedszkola;

- Za dzień wniesienia opłaty uznaje się dzień , w którym opata wpłynęła na konto;

- Odpłatność za godziny ponad minimum programowe w przypadku nieobecności dziecka jest odliczana;

- Gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny, dla drugiego dziecka pobiera się 50% opłaty tj. 0,50 zł (Uchwała Rady Miejskiej Nr XIX/136/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r)

- Zniżka 30% przysługuje z tytułu posiadania karty „Brzeska Rodzina Trzy Plus” (Uchwała Nr XLVII/342/2014 z dnia 26 marca 2014 r)

- Dzienna stawka żywieniowa – 5,00 zł – odliczana w przypadku nieobecności dziecka.

 

Odpłatność można regulować w:

Krakowskim Banku Spółdzielczym

Przelewem przez Internet, na poczcie

 

DOKŁADNIE TAKĄ KWOTĘ, JAKA JEST WYGENEROWANA NA RACHUNKU

 

Ubezpieczenie dzieci – do   22 września po wyrażeniu zgody przez rodzica (wpłacane u

                                                                        intendenta przedszkla)

Rada Rodziców – do końca października (ustalona kwota na zebraniu rodziców) wpłacane u 

                                                                          intendenta przedszkola

w związku z programem JAMMIK wskazany jest :

- adres e-mail

- numer telefonu komórkowego

Rachunki od drugiego dnia każdego miesiąca pobierać można u intendenta przedszkola, lub z portalu dla rodzica.

Jak zachęcić dzieci do współpracy

Wykorzystanie w działalności wychowawczej poradnika prezentującego nowoczesne metody oraz doświadczenia rodziców w wychowaniu dzieci.

Czytaj więcej...

Prawidłowy rozwój mowy

Prawidłowy rozwój mowy przebiega etapami, w których występują pewne cechy charakterystyczne dla danego wieku.

Czytaj więcej...

Copyright © 2013.  Rights Reserved.