^Back To Top

Licznik odwiedzin

2727454
Dzisiejsza liczba gości:
W tym miesiącu:
2852
66451

Server Time: 2019-05-21 21:34:00

Kontakt

ul. Ogrodowa 10

32-800 Brzesko

tel: 146849441

email:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Formularz logowania

Misja

Sposoby funkcjonowania Praw Dziecka
w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Brzesku.

Misją naszego przedszkola jest stworzenie optymalnych warunków zapewniających

wszechstronny rozwój dziecka, budowania pozytywnego obrazu własnego ,,ja’’

i zaspakajania potrzeby bezpieczeństwa.

 

Nasze działania ukierunkowane są na dziecko. Głównym zadaniem jest zaspakajanie

jego potrzeb (miłości, bezpieczeństwa, akceptacji) i respektowanie jego praw.


Opracowując hierarchię praw dziecka w naszym przedszkolu kierowałam się

potrzebami dzieci oraz Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego, w którą

wpisane są prawa , dziecka chociaż w żadnym punkcie nie występują jako

autonomiczne zadanie do wypełnienia .


Za najważniejsze uznałam :

1.Prawo do indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju.

2.Prawo do akceptacji takim , jakim jest.

3.Prawo do różnorodności doświadczeń .

4.Prawo do serdeczności i miłości .

5.Prawo do zabawy i towarzyszy do zabawy.


Ad.1.Prawo do indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju.

Nauczycielki w poszczególnych grupach prowadzą obserwację dzieci obejmującą

swym zasięgiem wszystkie sfery rozwojowe .Pomaga ona niwelować zaburzenia

rozwojowe , dobrać indywidualne metody i formy pracy oraz prowadzić pracę

kompensacyjną wspierającą rozwój dziecka. Współpracujemy z psychologiem ,

pedagogiem i logopedą kierując dzieci o specjalnych potrzebach na indywidualne

konsultacje.


Stosujemy między innymi :

♥Metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

♥Elementy metody ,,Dobrego startu” wg. M.Bogdanowicz

♥Elementy programu edukacji matematycznej E. Gruszczyk – Kolczyńskiej

♥Elementy ,, Kinezjologi Edukacyjnej” P. Dennisona

♥Odimienną metodę nauki czytania I. Majchrzak


Ad. 2.Prawo do akceptacji takim , jakim jest.

Przyjmujemy dziecko z jego zaletami i wadami ( sprawność ruchowa, charakter, 

osobowość, jego predyspozycje i możliwości). Staramy się aby dziecko poczuło się

lubiane, doceniane i w pełni zaakceptowane.

 

Rozwijamy poczucie własnej wartości dziecka poprzez :

♥akceptowanie i dostrzeganie jego indywidualności

♥stosowanie wzmocnień pozytywnych

♥odkrywanie i dawanie możliwości zaprezentowania jego mocnych stron

♥rozwijanie uzdolnień

♥docenianie i podkreślanie nawet najmniejszych osiągnięć

♥urządzanie wystawek prac

♥stwarzanie okazji do zaprezentowania się na forum publicznym podczas zajęć,

uroczystości, festynów, konkursów.


Ad. 3. Prawo do różnorodności doświadczeń .

Rozwijanie aktywności poznawczej jest jednym z nadrzędnych celów naszej pracy.

Wyposażenie dziecka w niezbędną wiedzę i umiejętności wpływa na lepsze

przygotowanie do dalszej edukacji i życia . W rozbudzaniu ciekawości i możliwości

poznawczych stosujemy metody oparte na słowie, bezpośrednim przeżywaniu,

odkrywaniu i poznaniu, jak i twórcze, zachęcające i motywujące do działania i

poszukiwania własnych rozwiązań. Stwarzamy możliwości poznania przez dziecko

rzeczywistości i otaczającego go świata. Organizujemy dzieciom różnego rodzaju

wycieczki (Zakopane, Kraków, Bochnia – kopalnia soli ) oraz wyjścia do instytucji

( poczta, komenda policji, straż pożarna, biblioteka, szkoła podstawowa). Dodatkowo stwarzamy dzieciom możliwość udziału w różnych konkursach : plastycznych, muzycznych i teatralnych.

Naszym zadaniem jest stworzenie warunków pozwalających rozszerzyć

doświadczenia i wiedzę dziecka. W tym celu stosujemy innowacje pedagogiczne.

 

Realizujemy programy własne:

♥przyrodniczo- ekologiczny ,, Z przyrodą na Ty’’.

♥adaptacyjny,, W naszym przedszkolu 3- latki nie płaczą’’


Ad.4.Prawo do serdeczności i miłości.

Dajemy odczuć swoją miłość i ciepło poprzez:

♥serdeczne, spokojne rozmowy

♥aktywne uczestnictwo w zabawach

♥nie okazywanie zniecierpliwienia

♥pozostawianie własnych problemów poza salą

♥nie krytykowania dziecka ale jego zachowania

♥zachęcanie do pokonywania trudności.


Ad.5.Prawo do zabawy i wyboru towarzyszy zabaw.

Główną formą aktywności dziecka w wieku przedszkolnym jest zabawa.

Naszym zadaniem jest stwarzanie optymalnych warunków zapewniających i

umożliwiających dzieciom spontaniczną i zorganizowaną działalność.

 

Wśród nich można wyróżnić :

♥przestronne sale dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci

♥swobodny dostęp do pomocy i zabawek

♥różnorodność kącików zainteresowań

♥organizowanie zabaw grupowych, międzygrupowych ( Mikołajki , Andrzejki)

oraz przedszkolnych (bal karnawałowy, piknik rodzinny)

 

Mnogość i różnorodność zabaw integracyjnych daje możliwość swobodnego wyboru

kolegi, a udział w nich jest dobrowolny.

 

Zakończenie

Naszym zadaniem jako wychowawców jest zaspakajanie najważniejszych potrzeb

dziecka, kształtowanie pozytywnych cech charakteru, respektowanie jego praw.

 

Pragniemy , aby dziecko w naszym przedszkolu było:

♥bezpieczne

♥samodzielne

♥akceptowane

♥tolerancyjne

♥ciekawe świata

♥przestrzegające zasad funkcjonowania w grupie

♥wysłuchane i zrozumiane

♥szanujące wspólne dobro

♥rozumiejące potrzeby innych

♥przygotowane do podjęcia nauki w szkole
Opracowała : Bogumiła Jedynak

Copyright © 2013.  Rights Reserved.